4 Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства