9 Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства